Kültür

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 35

    “…kabul gördüğünde nereli olduğunun önemi kalmaz……omlete sonradan eklenen tuz bir tat vermiyor….. Ben de kendimi burada ülkeye sonradan…

3 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 34

  Goethe, Türkiye sözcüğünü, Osmanlı İmparatorluğu’nun odak noktasını oluşturan yer anlamında kullanır. Burası, insanların sürekli olarak savaştığı, birbirini kırdıkları yerdir.…

6 gün ago

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 33

“Ne denli boşboğaz ya da tehlikeli olurlarsa olsunlar, söyledikleri sözler dinsel inançlara bağlı kaldığı sürece, İslamiyet Allah’la bir mahremiyeti paylaşanları…

4 hafta ago

Faşizm/Diktatörlük 12

  Faşizm bir süreç olarak tanımlanabilir. Fanatik milliyetçiliği, otoriter eğilimleri, ötekileştirme eğilimi, yabancı unsurları şeytanlaştırması, onlara şiddet uygulaması, lider kültünü…

1 ay ago

Faşizm/Diktatörlük 11

  Yaşadığımız dönemde otoriterlik, otokratik liderler, popülizm, ulusalcılık, liberal demokrasiyi (bireyin haklarını devlet müdahalesinden koruyan), bir illiberal demokrasiye (devletin bireyin…

1 ay ago