Categories: Kültür

Dövme – Tendeki Nakış 6

İskit mumyalarında Pazırık’ta bulunmuş olan cesetlerin üzerinde dövmeler görülmüştür. Vücutların ön ve arkasındaki dövmelerde, İskitler’in yarattığı hayvan üslubunun örnekleri, desenleri vardır. Kabile şefine ait olduğu düşünülen ceset, fantastik hayvan motifleriyle bezelidir. Bu dövmelerin kötü ruhlardan ve uğursuzluklardan korunmak amacıyla yapıldığı tahmin edilmektedir.
Aynı bölgede bulunan mumya dövmelerinin birçoğunu hayvan figürleri oluşturuyor.
Fotoğraf: Mumyalar, Tarih ve Arkeoloji, 10 Temmuz 2015.

 • Anadolu’da ve Mezopotamya’da yapılan kazılarda ele geçen toprak tanrıça heykelciklerinin gövdelerinde görülen süslemelerin dövme betimlemeleri olup olmadığı bilinmiyor.
 • 6. yüzyılda yaşamış Romalı doktor Aetius, dövme tekniğine dair bilinen en eski metin yazarıdır. Dövmede kullanılacak karışımı, nasıl uygulanacağını ve nasıl silineceğini anlatır.
 • Romalı askerlerin yüzlerine, kollarına veya vücutlarının başka bölgelerine işlenen figürlere stigmata denirdi. Grek-Roma döneminde dövmeye karşılık gelen kelime olan stigmata daha sonra Hz. İsa’nın çivi yaralarına verilen isim oldu.
 • Roma İmparatoru Büyük Konstantin (272-337) gladyatörler ve suçluların elleri ve bacaklarına dövme yaptırabileceklerini söylüyor, ancak ilahi güzelliği yansıtan yüzlerine dövme yaptırmalarını yasaklıyordu.
 • Mayalar için dövme, savaştaki başarının yanı sıra dayanıklılık, cesaret gibi değerleri de temsil ediyordu.
 • Dövme yapımı için çakmaktaşından ve kemikten yapılmış aletler kullanılmıştır.
 • Tayland’da Wat Bang Phra Budist Tapınağı’ndaki keşişler her gün dövme yaptırmak için gelenlere hizmet veriyor.
 • Polinezya’da dövmeyi uygulayacak olan sanatçı, is ve sudan yarattığı boyar maddeyi, tahta başlı bir çekiçle desen üzerine vura vura uygular.
 • Paskalya Adası’nda en güzel dövmelere sahip olanlar bir tepeye çıkartılıp vücutları sergilenirken, kötü bir şekilde dövmelenmiş olanlar da başka bir tepeye alay edilmek üzere yollanırlardı.
 • Grönland’da bulunan mumyaların yüzlerindeki dövmelerde boyar madde olarak isin yanı sıra kül ve bazı bitkilerin özsularının kullanıldığı; boyanın iğneler ve bir kiriş yoluyla deri altına zerk edilerek kurumaya bırakıldığı tespit edilmiş.
 • Yeni Zelanda’da Maori halkı pigmenti deriye yedirmek için küçük, kalem biçiminde kemik parçalarını ağaçtan yapılma çekiçlerle deri altına bir nevi çakıyorlar. Moko adını verdikleri yüz dövmelerinde de aynı yöntemi kullanıyorlar.
 • Afrika’da deriyi dekoratif yara izleri bırakacak şekilde kesme de (nedbeleme) yaygındır.

admin

Recent Posts

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

4 saat ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

4 saat ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

3 gün ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

3 gün ago

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

1 hafta ago