Categories: Kültür

Dövme – Tendeki Nakış 6

İskit mumyalarında Pazırık’ta bulunmuş olan cesetlerin üzerinde dövmeler görülmüştür. Vücutların ön ve arkasındaki dövmelerde, İskitler’in yarattığı hayvan üslubunun örnekleri, desenleri vardır. Kabile şefine ait olduğu düşünülen ceset, fantastik hayvan motifleriyle bezelidir. Bu dövmelerin kötü ruhlardan ve uğursuzluklardan korunmak amacıyla yapıldığı tahmin edilmektedir.
Aynı bölgede bulunan mumya dövmelerinin birçoğunu hayvan figürleri oluşturuyor.
Fotoğraf: Mumyalar, Tarih ve Arkeoloji, 10 Temmuz 2015.

 • Anadolu’da ve Mezopotamya’da yapılan kazılarda ele geçen toprak tanrıça heykelciklerinin gövdelerinde görülen süslemelerin dövme betimlemeleri olup olmadığı bilinmiyor.
 • 6. yüzyılda yaşamış Romalı doktor Aetius, dövme tekniğine dair bilinen en eski metin yazarıdır. Dövmede kullanılacak karışımı, nasıl uygulanacağını ve nasıl silineceğini anlatır.
 • Romalı askerlerin yüzlerine, kollarına veya vücutlarının başka bölgelerine işlenen figürlere stigmata denirdi. Grek-Roma döneminde dövmeye karşılık gelen kelime olan stigmata daha sonra Hz. İsa’nın çivi yaralarına verilen isim oldu.
 • Roma İmparatoru Büyük Konstantin (272-337) gladyatörler ve suçluların elleri ve bacaklarına dövme yaptırabileceklerini söylüyor, ancak ilahi güzelliği yansıtan yüzlerine dövme yaptırmalarını yasaklıyordu.
 • Mayalar için dövme, savaştaki başarının yanı sıra dayanıklılık, cesaret gibi değerleri de temsil ediyordu.
 • Dövme yapımı için çakmaktaşından ve kemikten yapılmış aletler kullanılmıştır.
 • Tayland’da Wat Bang Phra Budist Tapınağı’ndaki keşişler her gün dövme yaptırmak için gelenlere hizmet veriyor.
 • Polinezya’da dövmeyi uygulayacak olan sanatçı, is ve sudan yarattığı boyar maddeyi, tahta başlı bir çekiçle desen üzerine vura vura uygular.
 • Paskalya Adası’nda en güzel dövmelere sahip olanlar bir tepeye çıkartılıp vücutları sergilenirken, kötü bir şekilde dövmelenmiş olanlar da başka bir tepeye alay edilmek üzere yollanırlardı.
 • Grönland’da bulunan mumyaların yüzlerindeki dövmelerde boyar madde olarak isin yanı sıra kül ve bazı bitkilerin özsularının kullanıldığı; boyanın iğneler ve bir kiriş yoluyla deri altına zerk edilerek kurumaya bırakıldığı tespit edilmiş.
 • Yeni Zelanda’da Maori halkı pigmenti deriye yedirmek için küçük, kalem biçiminde kemik parçalarını ağaçtan yapılma çekiçlerle deri altına bir nevi çakıyorlar. Moko adını verdikleri yüz dövmelerinde de aynı yöntemi kullanıyorlar.
 • Afrika’da deriyi dekoratif yara izleri bırakacak şekilde kesme de (nedbeleme) yaygındır.

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Ticaret Hayatı 11 Hititler 2

MÖ 1650-1200   Eski Hitit mühür geleneği imparatorluk çağında da devam etmiş, yüzük ve düğme…

3 hafta ago

Tarihin Virajları ve Değişiklikler

“Eskiden Büyük Ağaçlıklı Yol, ardından Hinderburg Yolu, ondan sonra Stalin Yolu adını taşıyan Grundwaldzka, kısa…

3 hafta ago

Ticaret Hayatı 10 Hititler 1

MÖ 1650-1200     Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nın son safhalarında, Anitta, şehir beylikleri halinde yaşayanların…

3 hafta ago

Urartular 12 Siyasi Durum 3

    Ekrem Akurgal’a göre, Hurriler’in ahfadı olan Urartuların kralları şunlardır:   Aramu      MÖ 860-840…

3 hafta ago

Elea’lı Zeno ile Zeno’nun Bilinci 5

    Zeno’nun Bilinci adlı romandan seçilmiş bazı Reductio ad absurdum örnekleri:   *“Benim yerime…

4 hafta ago

Ticaret Hayatı 9 Asur Ticaret Kolonileri Çağı 4

MÖ 1950-1750     Paranın, MÖ 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildiği düşünülüyor. Asur para…

4 hafta ago