Categories: Kültür

Faşizm/Diktatörlük 8

Mao Zedong, “halkın demokratik diktatörlüğü” hakkında pek çok kez konuşmuştur.

Mao heykeli, Changsha, Hunan Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, 2017.

  • “Devletimiz, işçi sınıfının önderlik ettiği ve işçi-köylü birliğine dayalı, halkın demokratik diktatörlüğüdür. Bu diktatörlüğün ilk amacı, gerici sınıfları, gerici unsurları ve sömürücüleri bastırmak, karşı devrimcileri tutuklamak ve hüküm vermek, toprak sahiplerini ve bürokrat-kapitalistleri oy kullanma ve konuşma özgürlüğünden bir süreliğine alıkoymaktır. Diktatörlüğün ikinci amacı, ülkemizin yıkılmasını ve dış düşmanlar tarafından saldırıya uğramasını önlemektir. Dış çatışmayı çözmek bu diktatörlüğün görevidir. “
  • “Halkın demokratik diktatörlüğünün işçi sınıfının önderliğine gereksinimi vardır. Çünkü yalnızca işçi sınıfı en ileri görüşlüdür ve tamamen devrimcidir.”
  • “Halkın demokratik diktatörlüğü, işçi sınıfının, köylü sınıfının ve şehirli küçük burjuvazinin ve esas olarak, Çin nüfusunun yüzde seksenini oluşturduklarından işçilerin ve köylülerin birliğine dayanmaktadır.”
  • “Halkın demokratik diktatörlüğü iki yöntem kullanır: Düşmanın gerekli olan süre boyunca siyasi aktivitelere katılmasına izin vermez, Halk Hükümeti’nin kanunlarına uymaya ve işle uğraşmaya zorlar. Onların iş sayesinde kendilerini yeni insanlara dönüştürmelerinin yolunu açar. Halka karşı ise, tam tersine zorlama değil demokrasi yöntemini kullanır.”

Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Çağdaş Dönemde Sergileme 6

1980’lerde ve 1990’larda Londra, New York gibi, Çağdaş Sanat piyasasında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Kentin ve borsanın belirleyiciliğinin dışında,…

2 gün ago

Çağdaş Dönemde Sergileme 5

Son yıllarda kültür endüstrilerinden söz ediliyor. Kültür endüstrilerinin dinamiğini girişimci-sanatçılar oluşturuyor ve bu endüstriyi oluşturan işletmeler bilgi ekonomisinin üretim birimleridir.…

2 gün ago

Çağdaş Dönemde Sergileme 4

Küreselleşme ile birlikte müzeler, bienaller, festivaller, fuarlar metropoller arası rekabetin en önemli mecrası haline geldi. Galeri ve müzeler artık kentsel…

6 gün ago

Çağdaş Dönemde Sergileme 3

Google müzelere internet üzerinden erişim imkanı sağladı. İnsanlar bundan böyle diledikleri müzeye evlerinde girebilecek, diledikleri yapıtı, çeşitli boyutlarda, kesit ve…

6 gün ago

Çağdaş Dönemde Sergileme 2

Günümüzde dönemin ruhuna uygun olarak müze binaları için starchitet’ler, yıldız mimarlar, tercih ediliyor. Galerilerin ve müzelerin bu kadar dikkat ve…

1 hafta ago

Çağdaş Dönemde Sergileme 1

Ortaçağ’da Kıta Avrupası ülkelerinde aristokratlar ve eğitimli insanların heykeller, tablolar, tabiat bilimi numuneleri ve ender eserleri bulundurdukları nadire kabinesi denen…

1 hafta ago