Categories: İnanç Dosyası

İnanç Dosyamız Hazırlanırken Yararlanılan Kaynaklar

İnanç Dosyamızın hazırlanması sırasında pek çok emek harcadık. Fakat bu emeklerimizin karşılığını almamız esnasında faydalandığımız kaynaklarımızı da sizlerle paylaşmak isteriz. Hem akıllarda soru işareti kalmaması hem de sizlerinde isterse ulaşabilmesi dileklerimizle…

İNANÇ DOSYAMIZIN İLK YAZISINI 5 ŞUBAT 2013 SALI GÜNÜ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ.

İnanç Dosyamız Hazırlanırken Yararlanılan Kaynaklar

 1. Kitabı Mukaddes,Kitabı Mukaddes Şirketi,PK 186 Merkez 1988,İstanbul.
 2. The Bible, Old Testament, Ebury Press Ltd., UK, 1994.
 3. Müjde, Yeni Yaşam Yayınları, Dördüncü Baskı, 1989, İstanbul.
 4. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Aydın Yayınevi, İstanbul.
 5. World Religions, Professor John Bowker, A Dorling Kindersley Book, 1997, Great Britain.
 6. Felsefe Tarihi, Prof. Macit Gökberk, Bilgi Yayınevi, 1967.
 7. Dinler Tarihi Sözlüğü, Mircea Eliade, Ioan P. Coulino, İnsan Yayınları, 1997.
 8. Encyclopaedia Britannica, Commemorative Edition for Expo ’70.
 9. Dünya İnançları Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu, Remzi Kitabevi, 1993.
 10. AnaBritannica, Ana Yayıncılık A.Ş., 2000.
 11. Roma Tarihi, Kitap:1, Titus Livius,Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1992.
 12. İtalya’da Rönesans Kültürü Cilt I, Jacob Burckhardt, Maarif Basımevi, 1957.
 13. Altın Dal Cilt I, James G. Frazer, Payel Yayınları, 1991.
 14. Altın Dal Cilt II, James G. Frazer, Payel Yayınları, 1992.
 15. Kral, Bilge ve Soytarı, Shafique Keshavjee, Can Yayınları, 2000.
 16. Medeniyetler Çatışmasında Batı’nın İnanç Temelleri, Giovanni Scognamillo, Karakutu Yayınları, 2002.
 17. Cultural Anthropology; Melville J. Herskovits, Alfred A. Knopf, New York, 1960.
 18. Dinin Kökenleri, Sigmund Freud, Öteki Yayınevi, 1995.
 19. Dinler Tarihi, Felicien Challaye, Varlık Yayınları, 1994.
 20. Tanrı’nın Tarihi, Karen Armstrong, Ayraç Yayınları, 1998.
 21. The World’s Living Religions, Professor Robert Ernest Hume, Crest Publishing House, New Delhi, 2000.
 22. Destination Guatemala,The Offical Visitor and Business Guide to Guatemala, 1998-1999.
 23. Şamanizm, Mircea Eliade, İmge Kitabevi, 1999.
 24. Şamanizm, Cemal Şener, AD Yayıncılık, 1997.
 25. İnka ve Maya Efsaneleri, Walter Krickeberg, Okyanus Yayınları, 2000.
 26. İnkaların Dini, Hermann Trimborn, Okyanus Yayınları 1999.
 27. The Nasca Lines, Johan Reinhard, Editorial Grafica Pacific Press S.A., Lima 1983.
 28. Sacred Sex, Thames and Hudson Ltd., London, 1997.
 29. Doğa Ana Kubaba, Fahri Işık, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 1999.
 30. Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent; James Mellaart, Yapı Kredi Yayınları, 2003.
 31. The Supernatural in Thai Life; John Hoskin, Jean-Léo Dugast, The Tamarind Press, Bangkok, 1993.
 32. The Symbolism of Hindu Gods and Rituals, A. Parthasarathy, Vedanta Life Institute, Mumbai – India, 2000.
 33. Gods, Goddesses and Religious Symbols of Hinduism, Buddhism and Tantrism; Trilok Chandra Majupuria and Rohit Kumar Majupuria; M. Devi, Lashkar ( Gwalior ), India, 2004.
 34. Sacred India, Lonely Planet, 1999.
 35. Hindu Mitolojisi, Wendy Doniger O’Flaherty, İmge Kitabevi, 1996.
 36. Gandhi, Impact India Foundation, Bombay, India.
 37. The Hindu View of Life, Radhakrishnan, Mandala Books, London, 1980.
 38. Hint Dünyası, Gordon Johnson, İletişim Yayınları, 1998.
 39. Jainism, Lothar Clermont, Prakash Books, New Delhi, 1998.
 40. Cayinizm, M. Ergün Okur, T.C. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Anabilim Dalı, Lisans Tezi, Ankara, 1998.
 41. Zerdüşt Dini, Irach J.I. Taraporewala, Avesta Yayınları, 2002.
 42. Buda’nın Bilgeliği, Jean Boisselier, YKY, 2003.
 43. The Spirit of Asia, Michael Freeman, Alistair Shearer, Thames and Hudson Ltd, London, 2000.
 44. Bilgelik Okyanusu, Dalai Lama, Okyanus Yayınları, 2000.
 45. Dört Yüce Gerçek, Kutsal Dalai Lama, Zvi – Geyik Yayınları, 2001.
 46. Feng Shui, Lillian Too, Element Books Limited, 2000.
 47. Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, Thomas Cleary, Anahtar Kitapları, 1997.
 48. Sayings of Confucius,Harvard Classics, XVIII.1909-14.,www.bartleby.com/44/1/18
 49. Tao Te Ching, Lao Tzu, Vintage Books, A Division of Random House, New York.
 50. Inside Indonesian Society Cultural Change in Java, Niels Mulder, The Pepin Press, 1996.
 51. Zebur – Mezmurlar, Ohan Yayınevi, 1988, İstanbul.
 52. Yahudi Dünyası, Nicholas De Lange, İletişim Yayınları (Equinox/Phaidon (Oxford )), 1987.
 53. Musa ve Yahudilik, Hayrullah Örs, Remzi Kitabevi, 2000.
 54. Tevrat’ın Şifresi, Michael Drosnin, Cep Kitapları, 1999.
 55. Kabala, Perle Epstein, Dharma Yayınları, 1993.
 56. Sabetay Sevi ve Sabetaycıların Gelenekleri, Prof. Abraham Galante, Zvi-Geyik Yayınları, 2000.
 57. Ortacağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Umberto Eco, Can Yayınları, 1998.
 58. Geographika, Yeniden Keşfedilen Yunanistan, Mehmet Ali Gökaçtı, İletişim Yayınları, 2001.
 59. Kapadokya, Faruk Pekin, Maestro, 1998.
 60. Deyrulzafaran Manastırı’nın Tarihi, P. Gabriyel Akyüz, Resim Matbaacılık, 1998.
 61. Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, Baki Adam, Pınar Yayınları, 2002.
 62. Hz. Muhammed ve Bugünün Diliyle Hadisler, Güngör Özyiğit, Özgün Yayınları.
 63. The Elements of Islam, Shaykh Fadhlalla Haeri, Element Books Limited, 1995.
 64. Ritüelden Drama, Kerbelâ – Muharrem – Ta’ziye, Metin And, YKY, 2002.
 65. Tarikatlar Ansiklopedisi, Ahmet Gürer, Milliyet Yayınları, 1991.
 66. Son Büyük Devrim, Robin Wright, Doğan Kitap, 2001.
 67. Syria Revealed, Anthong King, Boxer Publishing, London, UK, 1995.
 68. Iran, Pat Yale; Anthong Ham, Paul Greenway, Lonely Planet, 2001.
 69. Iran, Cultural Life, Abbâs Nâmju, Farhâd Khânsâri, Elam Publication, 2002.
 70. Şiilik, Abdülbâkıy Gölpınarlı, Der Yayınları, 1997.
 71. Alevilik Nedir? Ali Yaman, Şahkulu Sultan Külliyesi, 1998.
 72. Alevilikte Cem, Mehmet Yaman, Ufuk Reklamcılık & Matbaacılık, 1998.
 73. Turkish Alevis Today, John Shindeldecker, Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı, 1998.
 74. Rumi Daylight; Camille Adams Helminski, Edmund Kabir Helminski, Shambhala Publications Inc., Boston & London, 1999.
 75. Mevlana ve Mevlevilik, Mehmet Önder, Aksoy Yayıncılık, 1998.
 76. Bütün Yönleriyle Mevlana Celâleddin, İsmet Zeki Eyüboğlu, Özgür Yayın Dağıtım, 1988.
 77. İstanbul – İnançların Buluştuğu Kent, Birlikte ve Yanyana, Milli Reasürans T.A.Ş., İstanbul Karaköy Rotary Kulübü, 1996.
 78. İslam  Öncesi Türk Sanatı, Erdem Yücel, Arkeoloji ve Sanat Yayınları
 79. Ancient China, Edward Schafer, Time – Life International, 1968
 80. Sınai, Alberto Siliotti, White Star Publishers
 81. The Monastery of St.Catherine, Dr. Evangelos Papaioannou, Edited by St. Catherine’s Monastery
 82. Under Ethiopian Skies, Graham Hancock, Richard Pankhurst, Duncan Willetts, Ethiopian Tourist Trading Enterprise
 83. The Book Of Saints, Rodney Castleden, Quercus Books, UK, 2006.
 84. Dura Europos Salhieh of Euphrates In Photos, 1999.
 85. The Complete Guide to the Bible, Stephen M. Miller, Barbour Publishing, USA, 2007.
 86. Bible Atlas&Companion, David Barrett, Cristopher D. Hudson, Todd Bolen, Barbour Publishing, USA, 2008.
 87. Bible Dictionary, Thomas Nelson Inc. Publishers, 1999.
 88. İbrani Mitleri, Robert Graves, Raphael Patai, Say Yayınları, 2009.
Füsun Kavrakoğlu

Paylaş
Published by
Füsun Kavrakoğlu

Önceki Yazılar

Edebiyat Hakkında

ASFALT EDEBİYATÇISI: Büyükşehirde yaşayan ve eserlerinde büyükşehir insanının yaşamda kaybolmuşluğunu anlatan edebiyatçılar için kullanılan küçümseyici…

6 saat ago

Kars 3 Genel Giriş

  Kars adı, MÖ 130-127 tarihleri arasında Dağıstan’dan gelerek bu havalide yerleşen Bulgar Türkleri’nin Velentur…

7 saat ago

Japonya 43

  Yeni imparator tahta çıkınca o yıla bir isim verilir ve takvim sıfırlanır. Aristokrat kadınların…

4 gün ago

Kars 2 Doğu Anadolu

  Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturan Doğu Anadolu Bölgesi, sahip olduğu zorlu coğrafyasıyla her…

4 gün ago

Urartular 26 Urartu Takıları 3

      Takılar arasında, büyük bir grubu oluşturan kolyeler akik, kornalin, frit, dağ kristali,…

4 gün ago