Categories: Kültür

Kars 1 Yararlanılan Kaynaklar

O mavi çıkma çok güzel olmuş, yaraşmış.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Türkiye’nin Kültür Mirası 100 Kale, Faruk Pekin, Hayri Fehmi Yılmaz, NTV Yayınları, 2008.
 • Kars Platosu Öyküleri, Tekin Sönmez, Media Communications, 2005.
 • Kar Masalları, Feridun Andaç, Doğan Kitap, 2003.
 • Sütte İhracata AB Dopingi Geliyor, ekonomist.com.tr, 7 Temmuz 2019. Erişim 21.09.2020.
 • Kristal Karın İzinde: Kars, Emir Bozgan, Skylife, Şubat 2018.
 • Kağızman, Akgün Akova, Skylife, Eylül 2008.
 • Kars’a Onarım Darbeleri, Oktay Ekinci, Cumhuriyet, 18 Ekim 2007.
 • Beyaz, Uykusuz ve Uzakta, Ali Dağlar, Hürriyet, 11 Şubat 2018.
 • Karlı Kars’ın Kapısında, Akgün Akova, Anadolu Jet, Aralık 2017.
 • Gravyerden Kaşara, Çeçilden Kuruta, Artun Ünsal, Anadolu Jet, Aralık 2017.
 • Gazi Kars’ın Taştan Sarayları, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Yayını.
 • Tüm Öykü ve Romanlar, Puşkin, Cem Yayınevi, 1990.
 • Aydınlanma Değil Merhamet, Alev Alatlı, Everest Yayınları, 2005.
 • https://www.gazetekars.com/karahanoglu-tas-koprumuzun-hikayesi-20356h.htm. Yıldırım Öztürkkan.
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/manas-destani
 • Karapapak Türklerinde Şah Kaldırma Geleneğinin Mitik Çözümlemesi, Ergin ALTUNSABAK, millifolklor.com. Erişim 30.09.2020.
 • Gazi Kars Gezi Rehberi, Kars Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.
 • Kağızman’daki Rus İşgal Dönemi Konut Mimarisinden Örnekler, Bülent ORAL, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:2 •Sayı:4•Ocak 2014. dergipark.org.tr. Erişim 30.09.2020.
 • Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi, 2009.
 • Enver Paşa’nın Anıları, Halil Erdoğan Cengiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.
 • Siyasi Tarih, Oral Sander, İmge Kitabevi, 2003.
 • Babadan Oğula Güney Kafkasya, Candan Azer, Truva Yayınları, 2011.
 • Brest-Litovsk’tan Milli Mücadeleye Kars’ta siyasi ve Askeri Gelişmeler, Nebahat Arslan, International Journal of Russian Studies, Issue no 8, 2019/2.
 • Kars Tarihi, Selçuk Ural, Jülide Orat, Nebahat Arslan, Akın Bingöl, Cem Tuysuz, T.C. Kafkas Üniversitesi Yayınları, 2011.
 • Malakanlar, Çakır Ceyhan Suvari, Ütopya Yayınları, 2013.
 • Çarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars Vilayeti, Candan Badem, Birzamanlar Yayıncılık, 2010.
 • Kars, Beyaz, Uykusuz, Uzakta, Haz. Filiz Özdem, YKY, 2006.
  27a- Ortaçağ’dan Önce Kars, Antonio Sagona.
  27b- Kars’ta Kar Defterinden, Orhan Pamuk.
  27c- Ani Ören Yerindeki Kültür Varlıkları, Hamza Gündoğdu.
  27d- Seyahatnamelerde Kars Şehrinin Panoraması, Hülya Yaban.
  27e- Kars’ın Anıtsal Yapıları, Hamza Gündoğdu.
  27f- Doğu’nun Uygar Kenti Kars, Cem Tüysüz.
 • Koruma Yaşatma Akdamar Kilisesi Restorasyon ve Kazı Çalışmaları, Şahabettin Öztürk, Hanifi Biber, Rafet Çavuşoğlu, Mimarlık Dergisi, Temmuz Ağustos 2007.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Gavit
 • Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e Armağan, Yükseklerde Arkeoloji Yapmak, Doğu Anadolu Arkeolojisinin Dünü-Bugünü, Mehmet Işıklı, Ege Yayınları, 2014.
 • Abughamir Kilisesi, Serdar Ölez, gezenadam.com. Erişim 17.10.2020.
 • Ani Sırları, Sezai Yazıcı, Serhat Kalkınma Ajansı, 2017.
 • Cenubi Garbi Kafkas Hükümetinin Dağıtılması, Sezai Yazıcı, International Journal of Russian Studies, 2019.
 • Yasaklı Sanatın Öyküsü, Ekrem Ataer, Librum Kitap, 2017.

Füsun Kavrakoğlu

Paylaş
Published by
Füsun Kavrakoğlu
Tags: Abughamir KilisesiAkgün AkovaAkın BingölAlev AlatlıAli DağlarAnadolu JetAni SırlarıArkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e ArmağanArtun Ünsalasaklı Sanatın ÖyküsüAvrasya Uluslararası Araştırmalar DergisiAydınlanma Değil MerhametBabadan Oğula Güney KafkasyabeyazBirzamanlar YayıncılıkBrest-Litovsk’tan Milli Mücadeleye Kars’ta siyasi ve Askeri GelişmelerBülent ORALÇakır Ceyhan SuvariCandan AzerCandan BademÇarlık Rusya’sı Yönetiminde Kars VilayetiÇeçilden KurutaCem TuysuzCem YayıneviCumhuriyetDoğan KitapDoğu Anadolu Arkeolojisinin Dünü-BugünüEge YayınlarıEkrem AtaerEmir BozganEnver Paşa’nın AnılarıErgin ALTUNSABAKEverest YayınlarıFaruk PekinFeridun AndaçGravyerden KaşaraHalil Erdoğan CengizHanifi BiberHayri Fehmi Yılmazhürriyetİmge KitabeviJülide OratKağızmanKağızman’daki Rus İşgal Dönemi Konut Mimarisinden ÖrneklerKar MasallarıKarapapak Türklerinde Şah Kaldırma Geleneğinin Mitik ÇözümlemesiKarlı Kars’ın KapısındaKars Platosu ÖyküleriKars TarihiKars’a Onarım DarbeleriKoruma Yaşatma Akdamar Kilisesi Restorasyon ve Kazı ÇalışmalarıKristal Karın İzinde: KarsLibrum KitapMalakanlarMedia CommunicationsMehmet IşıklıMimarlık DergisiNebahat ArslanNTV YayınlarıOktay EkinciOral SanderPuşkinRafet ÇavuşoğluRemzi KitabeviŞahabettin ÖztürkSelçuk UralSerdar ÖlezSerhat Kalkınma AjansıŞevket Süreyya AydemirSezai YazıcıSiyasi TarihSkylifeSütte İhracata AB Dopingi GeliyorSuyu Arayan AdamTekin SönmezTruva YayınlarıTüm Öykü ve RomanlarTürkiye İş Bankası Kültür YayınlarıTürkiye’nin Kültür Mirası 100 KaleÜtopya YayınlarıUykusuz ve UzaktaYıldırım ÖztürkkanYükseklerde Arkeoloji Yapmak

Önceki Yazılar

Çiçekler Zamanı

Bodrum’un kuzeyinde, Bafa Gölü’nü geride bırakınca, İkiztaş, Ketendere, Kızılağaç gibi Çomakdağ’ın köyleri özgün kültürlerini koruyan…

1 gün ago

Sert, Saydam ve Kırılgan 1

      Müzeyi gezdikten ve kitabını okuduktan sonra cam konusunda bir müddet kalmak istedim.…

1 gün ago

Çin’de İnançlar 13 Konfüçyüs 6

MÖ 551-479     Zamanla insanlar Konfüçyüs’ü bir tanrı olarak görmeye başladılar. Aslında Konfüçyüsçülük, toplumsal,…

1 gün ago

Japonya 71 Budizm 2

  Budizm’in Beş Mistik Bilgi Kralı ya da Bilgelik Kralları, silah kullanan, öfkeli görünümlü, dünyadaki…

4 gün ago

Çin’de İnançlar 12 Konfüçyüs 5

  Konfüçyüs’ün bazı özdeyişlerinden örnekler: Asker ve jandarmanın bol olması hükümetin kötü olduğunu gösterir. Kendinize…

4 gün ago

Kars 47

Latince yazıtlarda adı büyük harflerle ANI olarak geçen yerin adı, batılı kaynaklarda yer almaya başladığında…

4 gün ago