Categories: Kültür

Şiddet 112 | Türkiye’de Şiddet 7 Kadının Durumu 2

Akıntıya Karşı, Güneş Terkol, 2013.
Güneş Terkol (1981-), bu kumaş pankart çalışmasında hayatın birçok alanında karşılaştığı her türlü sıkıntıya, haksızlığa ve zorluğa rağmen, haklarını korumaya devam eden ve direnen kadınların mücadelesini gözler önüne seriyor.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, İstanbul Modern, 2018.

 • Ülkemizde çağ ile uyumsuz bazı kanun teklifleri hazırlanabiliyor. Bunların bir kısmı yasalaşmıyor ama böyle bir teklifin yapılmış olması bile insanı hayrete düşürüyor. Kadına şiddetin basit suç kapsamına alınarak cezasının paraya çevrilmesi teklifi bunlardan biri.
 • 21. yüzyılda ülkemizde bazı belediyeler tarafından yeni evlilere dağıtılan kitaplarda yer alan tavsiyelerden bazılarını gazetelerden okudum, aktarıyorum:
  İyi kadın itaatkar olandır.
  Kadın, efendisinden izinsiz bir yere gidemez.
  Efendisine itaat etmeyen kadına uygulanacak birinci müeyyide nasihat, ikinci müeyyide yatakta alakayı kesmek, üçüncü müeyyide dövmek.
  Kadınlar spor sahalarına ve parklara gitmemeli.
  Tokalaşmak, zinaya giden yoldur.
  Sen kadını dövdükçe seni daha çok sevecek, daha çok isteyecek.
  Hürriyet Gazetesi, 17 Aralık 2016.
 • Bir diğer örnek ise çağdışı ibareler taşıyan, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran ifadelerin kullanıldığı, bazı belediyelerin yeni evlilere dağıttığı, kadının hangi durumlarda dövülmesi gerektiğini anlatan kitaplar.
 • Cinsel istismar suçunda, mağdur ile failin evlenmesi halinde fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesine imkan veren ve tepkiler üzerine geri çekilen düzenleme de bu kapsamda bir başka örnek.
 • “Kadın sporculara verilen desteğin günah olduğu” gibi akıl almaz açıklamalar yapan kişilerin büyük kamu kuruluşlarına genel müdür olabildiği ülkemizde yine bir kamu kuruluşu olan TÜBİTAK’ın aile içi şiddetin türleri ve şiddete etki eden kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörler ile kadın cinayetleriyle ilgili araştırma yapacak olması içlere su serpmiyor.
 • Her kesimden kadın fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddete uğrarken şiddete sıfır tolerans politikası ile hareket edilecek günler özlemle bekleniyor.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatta yer alan bir konu olmalı.

admin

Recent Posts

Postmodern Edebiyat 2

19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında, yazar her şeyi bilir ve güvenilirdir. Romandaki karakterlerin davranışları ve motivasyonları rasyoneldir. Olaylar neden-sonuç ilişkisinde gelişir…

4 saat ago

Yemek Kültürü 8 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 6

Pilav     Eski Yunanlılar pirinci, Büyük İskender’in Hindistan’a düzenlediği seferden sonra tanıdılar. Romalılar hiçbir zaman pirinç ekmediler ve yemediler.…

4 saat ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

3 gün ago

Yemek Kültürü 7 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 5

BALIK Sümerlerde yaygın olan balıkçılık hem denizde hem nehirlerde yapılıyormuş. Eski Yunan’da tuzlu balık mutfağın önemli bir parçasıymış. Taze balık…

3 gün ago

Siyaseten Doğruculuk

Siyaseten doğruculuk, yeni entelektüel ahlakçılığın bir düşüncesidir. 2006 yılında Noel arifesindeki haftalarda, İsa Peygamber’in temsili doğum sahnesine ait malzemeleri bazı…

1 hafta ago

Yemek Kültürü 6 | Ön Asya Mutfağında Yemek Çeşitleri 4

  ETLER Antik Yunan’da et pahalı olduğundan tanrılara kurban verilen dinî günlerde yenebilirdi. Hem Eski Yunanlılar hem günümüz Yunanlıları sakatata…

1 hafta ago