doğru fikirler sistemi

Felsefe Denen Şey Ne Ki?

Giriş 2 Batı felsefesi tarihi çok kabaca iki döneme ayrılabilir: İlk dönem bilge olmak istenen dönemdir. Antik Çağ. // İkinci…

5 sene ago