Freud

Şiddet 27 | Eski Yunan’da Kadına Şiddet 2

Düalist düşüncenin Miletli filozof Anaksimender (MÖ 610-546) ile başladığı düşünülür. Pisagor’un (MÖ 570-495) düalizm düşüncesini açıklayan önermeye göre dünyayı yöneten…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 294|Çağdaş Dönemde Performans Sanatı 1

Performans Sanatı: Gündelik hayatın içine sanatı yerleştirmek, Zaman ve mekan algısını kırmak için kamusal ya da alternatif mekanları kullanmak, Sokaktaki…

2 sene ago

Şiddet 21-1 | Ötekine Yönelik Şiddet 4

Her yerel grup için bütün yabancılar Öteki’dir. Öteki, grubun kimliği olarak özerk bir Biz olma inancını tescil eder. Çatışmacı enerjiler…

2 sene ago

Şiddet 5 | Şiddetin Çeşitleri 2

Sisteme içkin şiddetin kurbanları yalnız dışlanmış olanlar değildir, sistemin içindeki başarıya, performansa odaklı çalışan tüm öznelerdir. Olumluluk şiddeti olarak sisteme…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 271|Çağdaş Kavramsal Sanat 2

KİMLİK 1 İnsanların çeşitli niteliklerin bileşiminden oluşan kimliklere sahip oldukları düşünülüyor:  ırk, dil, din, renk, cinsiyet;  gelenekler, toplumsal kurumlar, düşünüş…

2 sene ago