Hıristiyan

Mitos 1

Mitos yazısında Yararlanılan Kaynaklar Ortadoğu Mitolojisi, Samuel Henry Hooke, İmge Kitabevi, 2002. Kızılderili Mitolojisi, Alice Marriott ve Carol K. Rachlin,…

2 ay ago

Kosova 5

  15. yüzyılda Bosna, Arnavutluk ve Kosova’ da kitlesel olarak İslam dinine geçişler oldu. Babailik, Bektaşilik, Hurufilik, Kalenderilik gibi heterodoks…

8 ay ago

Makedonya 4

1889 yılında Romanyalı bir Arnavut olan Dr. İbrahim Temo ve arkadaşları Osmanlı İttihat Cemiyeti’ni kurmuştu. Balkan devletlerinden herhangi birinin Makedonya’da…

10 ay ago

Şehitlik Makamı Hakkında

MÖ 168 yılında Yehuda Makabi, Yahudiliği bastırmak isteyen Kral IV. Antiochus’a karşı ayaklanma başlattığında, çatışmalarda ölen Yahudilere, Tanrı’nın tahtına anında…

1 sene ago

Ay ve Harran

Harran; Ay, Güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski Mezopotamya’daki Asur ve Babillerin çoktanrılı inancına dayanan paganlığın önemli merkezlerinden biri idi.…

2 sene ago