manastır

Makedonya 3

  Osmanlıların 1768-1774 yılları arasında Ruslarla yaptıkları ve tam bir yenilgiyle sonuçlanan savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlılar…

2 sene ago

Bulgaristan’a Dair 4

  29 yıl askıda kalan Meşrutiyet’in 1908 yılında yeniden ilanı (ilki 1876) ile Bulgar asıllı tebanın eşit ve özgür yurttaşlar…

2 sene ago

Bizans İmparatorluğu 72 | Bizans’ta Cinsellik 1

Her toplum özel yaşamın cinsel edim ve evlilik kurumunu denetlemeye çalışır. Hangi cinsel davranışın kabul edilebilir ya da kabul edilemez; …

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 47 | Bizans Mutfağı 2

Romalılar sırasıyla Mısırlılar’dan ve Yunanlar’dan ekmek yapma işini öğrenip geliştirmişlerdir. Bizanslılar da Yunanlar gibi çok çeşitli ekmekler yaparlardı. Buğday, Bizans’ta…

5 sene ago

Süryaniler 2

Tur Abdin, Süryani Ortodoks Kilisesi için ruhani bir merkezdir. Tur Abdin, Tanrı’nın Hizmetkarları Dağı demektir. Tur Abdin, kuzeyde ve doğuda…

6 sene ago