Modernizm

Çağdaş Sanata Varış 263|Heykeller ve Nesneler 2 Jeff Koons

Çağdaş Dönem’in bir başka özelliği de çoğu sanatçının, sanat skalasının geniş olması. Modernizm’den sonra, “ressam”, “heykeltıraş” diye bir ayrım pek…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 254|Çağdaş Sanat 2

Kiliselerde imgelem insan biçimli, mağaralarda ise hayvan biçimindedir. Joseph Campbell’e (1904-1987) göre bu ikisi aynı şeydir. Biçim ikincildir. Önemli olan…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 230|Çağdaş Dönem 6 11 Eylül

11 Eylül 2001’de ABD’ye saldırılar gerçekleştirildiğinde ABD başkanı George W. Bush idi. ABD, 11 Eylül saldırılarının ardından ilk olarak Afganistan’a…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 223| Postmodernizm’e Eleştiriler 2

Postmodernizm’in bir akım veya hareket olmadığı, çünkü bir isyan jargonu taşımadığı söylenir. Bir başka eleştiri ise, Postmodernizm’in ne geçmişe ne…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 222| Postmodernizm’e Eleştiriler 1

İnsanlar bir dönem hoşlarına gitmeyen hemen her şeye Postmodern dediler. Daha sonra Modernist katılık çeşitli şekillerde eridi ama Postmodernizm yine…

4 sene ago