NEO-AVANGARD

Avangard ve Neo-Avangard Karşılaştırması

AVANGARD Başkaldırı. Politik ve sanatsal ilericilik. Askerlik terimi olarak siyasal dönüşümleri anlatır. Avangardist: Lanetli, asi, serkeş, hayalperest, anarşist. Şoke etme,…

7 ay ago

Çağdaş Sanata Varış 270|Çağdaş Kavramsal Sanat 1

Kavramsal Sanat: Özünü kavram’ın oluşturduğu, Kavram ve anlamın plastik biçimin önüne geçtiği, Sanatçının tepkisel tavrının, yapıtın içeriği haline geldiği, Form…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 254|Çağdaş Sanat 2

Kiliselerde imgelem insan biçimli, mağaralarda ise hayvan biçimindedir. Joseph Campbell’e (1904-1987) göre bu ikisi aynı şeydir. Biçim ikincildir. Önemli olan…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 189| Arte Povera

ARTE POVERA YOKSUL SANAT/YOKSULLUK  SANATI 1967   1960’ların ortalarına gelindiğinde, sanatın artık eskiden olduğu şey olmadığı belirginleşmişti. Eserin fikri veya…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 106|Fluxus

Happening’in tekrarlanmayan bir olay olmasını reddeden, John Cage’in fikirlerini yeniden ele alan Charlotte Moorman, Wolf Vostell, Dick Higgins, Yoko Ono,…

5 sene ago