Roseemarie Trockel

Çağdaş Sanata Varış 185| Kavramsal Sanat 9 Feminist Sanat 2

Sonraki kuşaktaki feminist sanatçılar, 1980’lerden sonra, Yapısökümcü bir yaklaşım içinde kültürel çözümlemeler yaptılar. Yeni Kavramsalcılar bölümünde yer verdiğimiz Cindy Sherman…

4 sene ago