Thapsus Savaşı

Libya 24 Tripolitanae / Üç Kent

Trablus, Romalıların Tripolitanae (Üç Kent) adını verdiği bölgenin odak noktasıdır. Bu üç kent Oea, Leptis Magna ve Sabratha’dır. Bunlar,MÖ 7.…

3 sene ago