Avrupa

Bafa Gölü ve Çevresi 4

Kollarını dirsekten yukarı kaldırmış ve bacaklarını iki yana açmış stilize insan figürü Neolitik Dönem’den çok iyi bilinir. Asya, Avrupa ve…

1 sene ago

Dil 4 Avrupa’da Ulusal Dil

Ulusal dil görece yeni bir olgudur. Latince, Avrupa’daki farklı hanedanların asıl anlaşma diliydi. Paris Fransızcası, halkın ulusal dili olmadan yüzyıllar…

1 sene ago

Püritenler 2

Püritenlerin yolculuğu Avrupa’dan İngiltere’ye, oradan da ABD’ye olmuştur. Ne Fransa ne de İngiltere dini olarak homojendi. Fransız Protestanlar ulusal birlik…

1 sene ago

Emperyalizm 1

Sömürgecilik ve yeni sömürgecilik çalışmalarında temel nokta, Gilles Deleuze ve Félix Guattari’ye göre, Batılı modern kapitalist sistemlerle dünyanın gerisi arasındaki…

1 sene ago

Şiddet 21-1 | Ötekine Yönelik Şiddet 4

Her yerel grup için bütün yabancılar Öteki’dir. Öteki, grubun kimliği olarak özerk bir Biz olma inancını tescil eder. Çatışmacı enerjiler…

2 sene ago