Bizans Döneminde Anadolu’da Etnisite

Bizans İmparatorluğu 27 | Bizans Döneminde Anadolu’da Etnisite 3

10. yüzyılda Konstantinopolis’te farklı din ve dillere sahip insanlar vardır. Rumlar bir yerde, Ermeniler başka yerde yaşar. Bir sokakta Suriyeliler,…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 26 | Bizans Döneminde Anadolu’da Etnisite 2

Makedon Hanedanı döneminde (867-1056) ve İmparator II. Basil zamanında (955-1025) Ermenistan’ın bağımsızlığına kesin olarak son verildi. İmparatorun kendisi de Ermeni…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 25 | Bizans Döneminde Anadolu’da Etnisite 1

Yönetici unsurlar olan imparator, imparatoriçe ve dini mekanizmaya baktık. Şimdi ise, yönetilenlere, Bizans sınırları içindeki halka bakacağız. Erken Bizans döneminde…

5 sene ago