Çağdaş Sanata Varış

Çağdaş Sanata Varış 323|Çağdaş Dönemde Edebiyat 5

Alt kültürler, kendini toplumdan ayrıştırma, düzene başkaldırı gibi saiklerle ortaya çıkar. Fanzin, var olan sosyal yapıyı oluşturan tüm değerlere karşı…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 322|Çağdaş Dönemde Edebiyat 4

Küreselleşme, bir dünya edebiyat pazarı yarattı. Bir yazarın artık “büyük” sayılabilmesi için ulusal değil, uluslararası bir fenomen olması gerekiyor. Yazar…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 321|Çağdaş Dönemde Edebiyat 3

Edebiyatta, kimlik ve çokkültürlülük, dolayısıyla melezlik ve post kolonyal meseleler Çağdaş Dönem’de öne çıktı. 1990’larda sözcüklerle oynamak çok modaydı. Derrida’nın…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 319|Çağdaş Dönemde Edebiyat 1

1990’lı yıllardan itibaren dünyanın dört bir yanını, bilgisayar ekranlarından takip edilen ve yönetilen sanal bir ağ kuşattı. Bilgisayarın ve internetin…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 318|Çağdaş Dönemde Müzik 5

Bir yüzeyin bir veya bir objenin üzerine yansıtım tekniği ile dinamik video alanları oluşturmak sıkça kullanılan bir araç. Projection Mapping,…

3 sene ago