Derrida

Çağdaş Sanata Varış 182| Kavramsal Sanat 6 Çokkültürcülük

1960’lı yıllarda ırkçılık karşıtlığı yükselişteydi. Öyle ki, tek bir insan ırkının olduğunu savunanlar vardı. Irkçılık, yüz kızartıcı bir çağdışılık, bir…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 152| Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 140| Postmodern Düşünürler 2 Jean-François Lyotard

Radikal Postmodern diye anılan Jean-François Lyotard (1924-1998), istikrar sağlama çabalarını totaliter sistemle bir tutmaktadır. Lyotard’ın iddiasına göre, bütüncüllük, istikrar ve…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 126| Postmodern Düşüncenin Evrimi 3 Gerçek-Dil-Bilgi

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok filozof ve kültür teorisyeni, Gerçek ve Bilgi’nin farklı yorumlarını önerdi. Sanatın büyük bir bölümü, bunlara…

5 sene ago

Edebiyat Biliminin Yöntemleri 2

Alımlama Estetiği/Kuramı (Reception Theory) Okuma, anlama ve yorumlamaya dayanır. Duygusal Etki Kuramı'na göre, sanatın özü/işlevi arınma, zevk, heyecan gibi psikolojik…

7 sene ago