Ekolojik Sanat

Çağdaş Sanata Varış 304|Ekolojik Sanat 4

Organik malzemeler kullanılarak üretilen üniteler, cihazlar da vardır. Bu yöntem, atığın doğada bilinmeyen bir kavram olduğu savına dayanır. Atık ve…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 303|Ekolojik Sanat 3

Alman filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), doğayla baş başayken kendimizi öylesine rahat ve keyifli duymamızın nedeni, doğanın bizim hakkımızda bir…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 301|Ekolojik Sanat 1a

Antik dönemde Stoacılar, ilahi akışa kendimizi bırakarak mutlu olmamızı tavsiye etmişlerdi. Çünkü evren böyle işliyordu. Ya da akıntının tersine yüzmeye…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 186| Arazi Sanatı / Toprak Sanatı / Ekolojik Sanat

1960’lardan 1980’lere O dönemde gelişmeye başlayan çevreci hareket, O dönemde Hippi kültürünün doğayı kutsayan yaklaşımları ile doğal yaşama ilginin artması,…

4 sene ago