François Rude

Çağdaş Sanata Varış 7 | Romantizm 4

Heykel 19.yüzyıl, özellikle heykel alanında, aşırı uçların bir arada bulunduğu bir çağdır. Alman sanat terminolojisi, modeli İlkçağ Yunan sanatı olan…

6 sene ago