Grafiti Sanatı

Çağdaş Sanata Varış 290|Sokak Sanatı 1

Sokak Sanatı, seyirci kitlesine sunduğu eseri ile sanat nesnesinin konumunu, geleneksel algılama ve sahip olma araçlarını sorgular. Bu sanatçılar, her…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 201| Yeni Dışavurumculuk 4 ABD’de Yeni Dışavurumculuk

Yeni Dışavurumculuk, 1980’lerde ABD’de de egemen sanat üslubu olmuştur. Julian Schnabel (1951-), Amerikan Yeni Dışavurumculuğunun en dikkat çeken ismi olmuş,…

4 sene ago