Kunsthistorisches Museum

Bizans İmparatorluğu 16 | Din 1

BİZANS VE DİN Konstantin’in hükümranlığı sırasında paganların katline başlanmıştı. Durum  oğullarının zamanında da değişmedi. 341’de paganların katli yasaklandı, 353’te putlar…

5 sene ago

Bizans İmparatorluğu 4 | Giriş 2

Bizans’ta politikalar heterojen olmuştur ama imparatorluk makamı kavramı çağlar boyu aynen korunmuştur. Bizans İmparatorluğu aslında Roma İmparatorluğu’dur. Ancak zaman içinde…

5 sene ago