Mimari

Gül

Gül, İslamiyet’te, özellikle tasavvufta kendisine özel anlamlar atfedilen bir çiçektir. Kısa ömürlü olmasıyla dünyeviliğin geçiciliğine, bahar sonunda solmasıyla vefasızlığa örnektir.…

1 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 329|Çağdaş Sanata Yöneltilen Eleştiriler

Dünyadaki büyük metropollerin hepsinin birbirine benzemesi, mimarinin kendini kopyalaması olarak düşünülüyor. Sanatın insanı şaşırtması, sarsması gerektiği genel kabul gören bir…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 305|Şehir Planlaması ve Akıllı Şehirler

Permakültür kavramı günümüzde gıda üretimi, arazi kullanımı ve topluluk inşa etmede sürdürülebilir ve etik bir tasarım usulü kullanmak olarak tanımlanabilir.…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 300|Çağdaş Mimarlık 4

Ön cephesi camdan yapılan binalar normal olarak çok büyük miktarda enerji tüketirler, çünkü sera gibi ısıyı içlerinde topladıklarından ısınırlar ve…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 299|Çağdaş Mimarlık 3

Irak asıllı İngiliz vatandaşı Zaha Hadid (1950-2016) küreselleşmeyi savunan bir mimardı. Bilgisayar destekli, parçalı geometriler içeren kıvrımlı, dekonstrüktif tasarımları neo-fütüristik…

3 sene ago