Robert Motherwell

Çağdaş Sanata Varış 112| Geç Resimsel Soyutlama

GEÇ RESİMSEL SOYUTLAMA/POST PAINTERLY ABSTRACTION 1940-1960 arasında söz konusu olan Soyut Dışavurumculuk’un (veya Resimsel Soyutlama’nın) daha ziyade aksiyon resmi ile…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 75 | Soyut Sanat 3

  rothko baykuş gibi kaldım dalda ormanda bir yanım kırmızı bir yanım turuncu biri sesleniyor içimde ne zaman sussam ne…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 74 | Soyut Sanat 2

1940-1960 arasına tarihlenebilecek Soyut Dışavurumculuk da duygusallıktan uzak, akılcı bir çizgide ilerlemiştir. Soyut Dışavurumcu sanatın mesajı yoktur, mistik yönü yoktur.…

6 sene ago