şiddet

Sanat ve Şiddet 2

1600-1750 yılları arasına tarihlendirilen Barok Dönem, İtalya’da kastratolar dönemidir. Kastrato, erkeğin güçlü sesi ile kadının geniş ses aralığını birleştiren, biraz…

9 ay ago

Sanat ve Şiddet 1

Sanatı ve sanatçıyı aşağılama, kadına yönelik şiddetin sanata yansıması, devletin şiddeti, sansür uygulamaları, şiddetin sanatçılar üzerindeki etkisi, Doğu sanatına yapılan…

9 ay ago

Şiddet 145 | Son Söz 3

  Gücün kötüye kullanılması, kudret sarhoşluğu, zenginliğe duyulan açlık, bencillik çılgınlığı bizi bir kargaşa ve başıboşluğa itmekte, her yerde kabalığı,…

1 sene ago

Şiddet 144 | Son Söz 2

  Zorla dayatılmış bir hakikat, insani bakımdan doğru olmaktan uzaklaşır. Açık açık konuşulduklarında pek de tehlikeli sayılmayacak şeyler, sadece gizli…

1 sene ago

Şiddet 143 | Son Söz 1

Her yere sızan, her gün yaşadıklarımıza saygısızca bulaşan, dile olduğu gibi hareketlere de hükmeden şiddet…. Şiddet, aslında izdiham, kalabalık, getto,…

1 sene ago