türbe

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 5

1389 BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞI’NIN ARTÇILARI   Osmanlılar, 1389 yılında Gazi Mestan Ovası’nda (Priştine) yapılan I. Kosova Savaşı’nda zafer kazandı. Sırp…

9 ay ago

Özbekistan Gezisi 39 Orta Asya Mimarisi

Türklerin şehir kültürü gelişmiş bölgelere doğru göçleri 11.-12. yüzyıllarda yoğunluk kazanmıştır. Selçuklu Türkleri’nin Horasan’ın kuzey doğu topraklarını (bugünkü Güney Türkmenistan)…

5 sene ago

Özbekistan Gezisi 24 Buhara 2 Bahaeddin Nakşibendi’nin Türbesi

Hiva’dan sonra Buhara’ya gittik. Buhara’nın koruyucu evliyası olduğu düşünülen Bahaeddin Nakşibendi’nin (1318-1389) türbesi şehrin 10 km dışında. Biz şehre girmeden…

5 sene ago

Japonya 13 | Halk Dini

  Halk dininde iki inanç var: 1. Uçi gami – koruyucu ruh Her aile belli bir atanın ruhuna adanmış tek…

7 sene ago