Willem de Kooning

Çağdaş Sanata Varış 177| Kavramsal Sanat 1

Her türden kavram, artık sanatın özü oluyor. Sanat bugün bir eylem. Genellikle muhafazakar beğeniye sahip seçkinler tarafından belirlenen standartlara meydan…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 104|Durumculuk, Amerikan Figüratif Dışavurumculuğu

Neo Avangard akımlar arasında yer alan ve 1957-1972 arasına tarihlenen Durumculuk/Sitüasyonizm/Sitüasyonist Enternasyonel (SE), kapitalizmin ve tüketim kültürünün bir eleştirisi olmayı…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 75 | Soyut Sanat 3

  rothko baykuş gibi kaldım dalda ormanda bir yanım kırmızı bir yanım turuncu biri sesleniyor içimde ne zaman sussam ne…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 74 | Soyut Sanat 2

1940-1960 arasına tarihlenebilecek Soyut Dışavurumculuk da duygusallıktan uzak, akılcı bir çizgide ilerlemiştir. Soyut Dışavurumcu sanatın mesajı yoktur, mistik yönü yoktur.…

6 sene ago