Arap

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 24

İslam ve Müslüman terimlerinin Avrupa’da kullanılmaya başlaması 14. yüzyılı bulur. Ortaçağ Arap, Mağrip, Sarazen gibi etnik terimleri veya İsmail’in Halkı,…

1 hafta ago

Şiddet 21-3| Ötekine Yönelik Şiddet 6 Köleler 2

  19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecit Mısır, Trablusgarp ve Bağdat valilerine gönderdiği bir fermanda, Afrika’dan Osmanlı topraklarına gönderilen kölelerin çok…

2 sene ago

Dövme – Tendeki Nakış 4

1960’lardan itibaren beden, kültürün izlerini üzerine kaydettiği bir alan olarak düşünüldü. Beden, kültürün ve tarihsel gelişmelerin canlı bir tanığı olarak…

2 sene ago

Dövme – Tendeki Nakış 1

Günümüzde çok yaygın olarak karşılaştığımız dövme arkaik bir gelenektir. Cilalı Taş ile Bronz Çağı arasında, yaklaşık 5300 yıl önce yaşamış…

2 sene ago

Libya 49 Fizan ve Metkanduş Vadisi

Gıdamis’ten sabah ayrıldık. Yağmurlu bir havada 13 saat içinde Karyat-Sebha-Germe yolunu yaptık. Sebha, Fizan’ın merkezi. 11. yüzyıldan beri kervan yollarının…

3 sene ago