Aydınlanma Çağı

Aydınlanma 6

Aydınlanma Çağında Arkeoloji Müzeleri ve Neoklasiğin Doğuşu     Bu çağda arkeoloji bir bilim dalı niteliği kazanmıştır. Antik Çağ yapıtlarına…

1 sene ago

Aydınlanma 5

Aydınlanma Döneminde Müzik ve Edebiyat Aydınlanma çağının ilkelerine göre, bilim, sanat, din ve tüm kurumlar bireye hizmet etmeli, sıradan insana…

1 sene ago

Dil 4 Avrupa’da Ulusal Dil

Ulusal dil görece yeni bir olgudur. Latince, Avrupa’daki farklı hanedanların asıl anlaşma diliydi. Paris Fransızcası, halkın ulusal dili olmadan yüzyıllar…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 13 | Romantizm 10

Romantik Düşünce Romantizm faslını kapatırken bir nevi özet olarak romantik düşünceye bakacağız. Çağdaş Sanata Varış dosyamız Realizm’e doğru yol almaya…

7 sene ago