Bedeviler

Ay ve Harran

Harran; Ay, Güneş ve gezegenlerin kutsal sayıldığı eski Mezopotamya’daki Asur ve Babillerin çoktanrılı inancına dayanan paganlığın önemli merkezlerinden biri idi.…

2 sene ago

Libya 48 Tuaregler

Libya halkının etnik unsurlarını öncelikle; Araplaşmış Berberiler, Türkler, Saf Arap ve çöl kabilelerinden oluşan Bedeviler ile Tuaregler oluşturmaktadır. Berberi dillerinden…

3 sene ago

Libya 12 Kaddafi 5

Kaddafi, muhalefetin de liderlikten geleceğini söylemişti. Kaddafi kendisiyle yapılan bir söyleşide, Sun Yat Sen’in ihtilali konusunda, ideolojisi için değil, kullandığı…

3 sene ago