Beş Ahlak Yazısı

Faşizm/Diktatörlük 10 Diktatör Romanı 2

Gabriel Garcia Marquez’in (1927-2014) Başkan Babamızın Sonbaharı adlı romanı da ünlü bir diktatör romanıdır. Can çekişen, ama bir türlü ölemeyen,…

2 sene ago

Faşizm / Diktatörlük 2

İtalyan faşizmi bir Avrupa ülkesinde iktidara gelenilk sağcı diktatörlük olmuştu. İtalyan faşizmi bir liturji, bir folklor, bir giyim tarzı yaratan…

3 sene ago

Dil

Uyumsuz tiyatronun önde gelen yazarlarından biri olan Romen yazar Eugène Ionesco (1909-1994), yalnızca sözcükler önemlidir, gerisi gevezeliktir, der. Dilsel alışkanlıklar,…

3 sene ago

Entelektüel ve Entelektüel İşlev

Düşünen ve bunu dile getiren kimse entelektüel işlevini yerine getiriyor demektir. Buna karşılık, olaylara duygusal tepki gösteren, olayları düşünce süzgecinden…

3 sene ago