Bilgi Çağı

Bilgi Okuryazarlığı

  Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap…

10 ay ago

Çağdaş Sanata Varış 242|Çağdaş Dönem 17 Bilgi Çağı ve Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap basılmış.…

4 sene ago

Bilgi Çağı

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, iletişim devrimini gerçekleştirerek bilgi toplumuna dönüştüğümüz dönemdir. Tarım toplumlarında toprak paylaşımı, sanayi toplumlarında enerji ve hammadde kaynaklarının…

6 sene ago