boşanma

Şiddet 111 | Türkiye’de Şiddet 6 Kadının Durumu 1

Ülkemizde kadın eşitliği, hakları, adaylığı, boşanma teşebbüsü, maruz bırakıldığı şiddet, özgüven eksikliği, eğitimsizliği, dedikodu kültürü, iş ve ev hayatının zorlukları,…

2 sene ago

Şiddet 32 | Eski İsrail’de Kadının Konumu 2

Eski İsrail’de evlilik Tanrı tarafından yaratılmış bir kurumdur. Erken yaşta evlendikleri düşünülmektedir. Eski İsrail’de bekar kelimesinin karşılığı yoktur. Yakın akraba…

3 sene ago

Şiddet 31 | Eski İsrail’de Kadının Konumu 1

  Mezopotamya’da Sümer, Akad, Asur ve Babil devletlerinde ve Ön Asya’da Eskiçağ aile hukuku çerçevesinde kadının konumu evlenme, boşanma ve…

3 sene ago

Şiddet 25 | Kadına Yönelik Şiddet 2

MÖ 3000 yıllarında Sümerler’de Gılgamış Destanı’ndaki kahraman, daha sonra gelecek Prometheus’u hatırlatır ama orada Tanrı, intikam için kadını kullanmaz; kadın,…

3 sene ago

Şiddet 16 | Cinsel Şiddet 1

Mezopotamya inançlarında tecavüz yaradılış için neredeyse zorunluydu. Göklerin tanrısı Enlil, sonradan karısı olacak Tanrıça Ninlil’e tecavüz etmiştir. Bu tecavüz, bir…

3 sene ago