Cenevre

Doğu-Batı Hakkında Muhtelif 6

Fresklerde resmedilen Son Yargı tablolarında sağda melekler, uzun harmaniyeleriyle ebedi seçilmişler; solda ise cehennemlikler yer alır. Cehennemliklerin kimlikleri ve sıraları…

6 ay ago

Bizans İmparatorluğu 125| Patrikhane 4

Katoliklerden farklı olarak, Ortodoks dünyası, çok kutuplu bir yapıya sahip. Ortodoksların tarihsel olarak dört merkezi var: Kudüs, İskenderiye, Antakya ve…

3 sene ago