Charles Jencks

Çağdaş Sanata Varış 160| Postmodern Mimari 3

Postmodern mimarlar arasında Robert Venturi, Charles Moore, Michael Graves, Frank Gehry,  Jane Jacobs, Thomas Gordon Smith, Paolo Portoghesi, G. Ercolani,…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 158| Postmodern Mimari 1

1950’lerden 1970’lerin ortasına kadar inşa edilen Yüksek Modernist stilde: Kareler, dikdörtgenler, kutular gibi basit bir şeklin tekrarı, Birörnek tasarımlar, Gösterişsiz,…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 157| Yeni Modernler

NEO MODERNİSM “Fransa’da avangard 1820’deki doğumundan bu yana pek çok kez öldü. Avrupa’da 1870-1900 yılları arasında geçirdiği verimli dönemden sonra…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 140| Postmodern Düşünürler 2 Jean-François Lyotard

Radikal Postmodern diye anılan Jean-François Lyotard (1924-1998), istikrar sağlama çabalarını totaliter sistemle bir tutmaktadır. Lyotard’ın iddiasına göre, bütüncüllük, istikrar ve…

5 sene ago