Comparison Of The Living Religions

Troçki’nin Sürgün Evleri 2

Stalin Troçki’yi yurtdışına sürgüne yollamaya karar verdiği zaman, dünyada Troçki’ye vize verecek tek bir devlet çıkmamıştır. Batı, işçi sınıfının ayaklandırılmasına…

4 sene ago

Comparison Of The Living Religions 4

The Recognition of an Especially Sacred Community The two most individualistic religions, Jainism and Buddhism, have organized their holy ascetics…

6 sene ago

Comparison Of The Living Religions 1

The religions of the world have some features in common. The belief in One Supreme Being, The claim of divine…

6 sene ago