Decani Monastery

Kosova 13

Büyük çaptaki ilk kanlı kriz 2004 yılında yaşandı. 2004 yılında, birkaç küçük çatışmanın ardından, bu kez Arnavut gençler, Sırp azınlığın…

1 sene ago

Kosova 1 Yararlanılan Kaynaklar

  Balkanlar ve Osmanlı Devleti, Sacit Kutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007. Milliyetçiliğin Provokasyonu, Tanıl Bora, Birikim Yayınları, 1995. Osmanlıda…

1 sene ago