Dekonstrüktif

Çağdaş Sanata Varış 161| Postmodern Mimari 4

Jacques Derrida’nın fikirlerinden etkilenerek stilistik aşırılığı seçip, ileri teknoloji malzemelerini ve yöntemlerini Postmodernist çoğulculukla ve kolaj benzeri bir tasarım anlayışıyla…

4 sene ago