E-kitap

Bilgi Okuryazarlığı

  Bilgi çağı olarak adlandırılan çağımızda bilgi ve belgelerin boyutları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Örneğin 2005 yılında dünyada 968,735 kitap…

10 ay ago

Çağdaş Sanata Varış 321|Çağdaş Dönemde Edebiyat 3

Edebiyatta, kimlik ve çokkültürlülük, dolayısıyla melezlik ve post kolonyal meseleler Çağdaş Dönem’de öne çıktı. 1990’larda sözcüklerle oynamak çok modaydı. Derrida’nın…

2 sene ago

Kitap

Yazının ilk maddi ortamları dikme taşlar, tabletler, kumaşlardır. Eski Mısırlıların, Nil kıyılarında yetişen 2,5-3 m boyundaki otsu papirüs bitkisinden yaptıkları…

3 sene ago