Eklektizm

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

2 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 170| Postmodern Sanat 4

Postmodern teori, temsillerin gerçekliğe nasıl gönderme yaptığını veya yapıp yapmadığını sorgular. Bunu, gerçekliğin temsiller tarafından hem tanımlandığını hem de yönetildiğini…

5 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 159| Postmodern Mimari 2

Postmodern mimari Postmodern teoriye gözle görülür bir kanıt oluşturmaktadır. Postmodern binalar: *yerel geleneklere, *popüler kültüre, *Uluslararası Modernizm’e, *yüksek teknolojiye aynı…

6 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 152| Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

6 sene ago