faşizm

Şiddet 58| Devlet Şiddeti 4

Nazilik, kesin olarak Hıristiyan karşıtı ve yeni-pagandı, tıpkı Stalin’in Sovyet Marksçılığının resmi şekli Diamat’ının açıkça maddeci ve ateist olduğu gibi.…

2 sene ago

Fasces 2

Faşizm, gündelik pratiklerin, tanımların, tipleştirmelerin tümünü tektipleştirmek ister. Otoriter kişilik; kendi içinde bulunduğu gurubu ön plana çıkaran, dışındaki guruba düşmanca…

3 sene ago

Umberto Eco’ya Göre Faşizm

Umberto Eco’ya göre faşizm: Gelenek tapınmasıdır. Modernizmin reddidir. Eylem için eylem tapınmasıdır. Evrensel faşizm için hayat savaşmak için yaşanır. Eleştirel…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 147| Postmodern Politika 1

Louis Althusser’e (1918-1990) göre, kapitalizm bizi sorgular veya över. Sistem bizim kim olduğumuzu tanımlar. Kapitalizmin, bizim için icat ettiği ihtiyaçları…

5 sene ago