Girit

Bulgaristan’a Dair 6

Bulgar komitacıları Verhovistler ve Santralistler olarak ikiye ayrılmıştı. Santralistler Makedonya’da bağımsız bir Bulgar devleti kurmak, Verhovistler Makedonya’yı Bulgaristan’a katmak için…

8 ay ago

Libya 42 Apollonia

Apollonia (MÖ 600 – MS 600) önemli bir liman kenti olmasına rağmen zenginlik açısından Cyrene’nin gölgesinde kalmış. Akdeniz, zayıf Yunan…

3 sene ago

Nar 4

Bütün tanrıların ve ölülerin adlarına içkinin ilk yudumunu yere dökmek, sonra içmek; yemeden önce gıdanın bir kısmını toprağa dökmek; mevsimin…

3 sene ago

Bizans İmparatorluğu 125| Patrikhane 4

Katoliklerden farklı olarak, Ortodoks dünyası, çok kutuplu bir yapıya sahip. Ortodoksların tarihsel olarak dört merkezi var: Kudüs, İskenderiye, Antakya ve…

3 sene ago

Bizans İmparatorluğu 90| Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 6

1187 yılında Kudüs’ün Selahattin Eyyubi tarafından fethi ve Üçüncü Haçlı Seferinde yalnızca Akka şehrinin geri alınabilmiş olması, Kudüs’ün geri alınabilmesi…

4 sene ago