Hıristiyanlık

Şiddet 35 | Hıristiyanlık’ta Kadının Konumu 2

Hıristiyan inancında kadın, Meryem Ana kişiliğinde tahta oturtulur ama Tanrı’nın cennetinden kovulmanın da sorumlusudur. İlk günahın sorumlusu olarak görülen kadın,…

3 sene ago

Bizans İmparatorluğu 133|Bizans’ta Kültür 1

Kültürel açıdan ilk Bizans dönemi  geç Antikçağ ve Justinyen klasisizmidir. Bu dönemde muhteşem dini şiir ortaya çıkmıştır (özellikle 527-641). Bizans…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 213| Postmodernizm ve Din 2

1970’lerde ABD’liler ya kilisenin yolunu tuttular ya da New Age hareketine katıldılar. 1988 yılında yapılan Gallup araştırmasında, özellikle üniversite eğitimi…

4 sene ago

Süryaniler 1

Süryaniler Sami ırkındandır. Süryanilerin, Aramilerin mirasçısı oldukları düşünülmektedir. En eski Semitik yazı Akadcadır, MÖ 2000’lerden eskidir. Aramiler, İbranilerin yakınında yaşamış,…

6 sene ago