İstanbul Bienali

Şiddet 21-3| Ötekine Yönelik Şiddet 6 Köleler 2

  19. yüzyılın ortalarında Sultan Abdülmecit Mısır, Trablusgarp ve Bağdat valilerine gönderdiği bir fermanda, Afrika’dan Osmanlı topraklarına gönderilen kölelerin çok…

1 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 305|Şehir Planlaması ve Akıllı Şehirler

Permakültür kavramı günümüzde gıda üretimi, arazi kullanımı ve topluluk inşa etmede sürdürülebilir ve etik bir tasarım usulü kullanmak olarak tanımlanabilir.…

3 sene ago

Şiddet 27 | Eski Yunan’da Kadına Şiddet 2

Düalist düşüncenin Miletli filozof Anaksimender (MÖ 610-546) ile başladığı düşünülür. Pisagor’un (MÖ 570-495) düalizm düşüncesini açıklayan önermeye göre dünyayı yöneten…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 269|Hiperrealizm

Alman bir ailenin 1958’de Avustralya’da doğmuş, Londra’da yaşamayı seçmiş üyesi Ron Mueck (1958-), Hiperrealist nesne-heykelleriyle tanınıyor. Mueck, ya olağandan büyük,…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 211| Müzecilik 2

Kentler dış görünüşü ile de ilgi çekecek yapılar tasarlatarak ziyaretçi sayısını artırmayı hedefledi. Yapısökümcü mimari çok görsel, oyuncaksı görünümüyle amaca…

4 sene ago