Kafka

Hasan Ali Toptaş 6

  Sevdiği yazarlar arasında Dostoyevski, Kafka, Borges ve Edgar Allan Poe var. Dile saygı ve sevgi gösteriyor. Dil, amaçlarından biri.…

1 hafta ago

Edebiyata Dair 4 Karşılaştırmalı Edebiyat

  Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları 19. yüzyılda başladı. Karşılaştırma, farklı dillerde oluşmuş eser ve gelenekleri birbiriyle karşılaştırmayı ifade ediyor. Karşılaştırmalı edebiyatın…

1 sene ago

Minör Edebiyat 1

Minör edebiyat toplumsal ve politik bir işleve sahip olan, kolektif ifadeleri besleyen ve dilin güçlü yersizyurtsuzlaşma katsayılarıyla kullanıldığı edebiyat tarzını…

3 sene ago

Büyülü Gerçekçilik

Gerçeküstücülük’te anlam, ussallık dışı olandadır. Büyülü/Fantastik Gerçekçilik’te anlam, katmanlı düzlemlerde fantastik ögeler ve imgelerin metin içinde yoğrulmasıyla oluşur. Büyülü Gerçekçilik…

3 sene ago

Okuma

Aziz Ambrosius’a (337-397) kadar, okuma yüksek sesle yapılan bir işti. 10. yüzyılda bugünkü İran’da baş vezir olan Abdul Kasım İsmail’in…

3 sene ago