Kapitalizm

Yaratıcılık – Apollon – Dionysos 3

  Nietzsche, yontu sanatını Apollon’a, müziği Dionysos’a atfederek gelenekten ayrılmaz. Düş ürünleri sağlamanın gerekliliği, Apollon’un kişiliğinde açıklanmıştır; bütün görsel sanatların…

6 ay ago

Aydınlanma 5

Aydınlanma Döneminde Müzik ve Edebiyat Aydınlanma çağının ilkelerine göre, bilim, sanat, din ve tüm kurumlar bireye hizmet etmeli, sıradan insana…

1 sene ago

Şiddet 79| Kültür Mirasına Yönelik Şiddet 1

Arkeolojik kazı alanları ve koruma bölgelerinden, müzelerden, müzelerin depolarından kaybolan, yağmalanan, yok edilen veya çalınan eserler konumuza giriyor. Kültürel mirasa…

3 sene ago

Püritenler 8

Kapitalizmin öncü kuramcılarından biri Fransız din reformcusu John Calvin’dir (1509-1564). 1532 yılında Papa’nın otoritesine karşı çıkarak Katoliklikten ayrılmıştır. Martin Luther…

3 sene ago

Püritenler 5

Püritenlerin temel inançlarına daha yakından bakmaya devam edersek: Yeni ritüeller. Püritenliğe kabul töreni, Kutsallık Hareketine ilaveten topluluk önünde yaşantıyı teatral…

3 sene ago