küresel ısınma

Şiddet 140 | Çağımızın Şiddeti 22 Çevre 1

Küresel ısınma, kuraklık, doğal kaynakların vahşice sömürülmesi nedeniyle karada, denizde, havada binlerce tür yok oldu bile. İnsanların tarım yaparken ekosistemi…

2 sene ago

Şiddet 77| Hayvanlara Yönelik Şiddet 5

Baskı altında marjinalleştirilmiş her alanın, (gettolar, gecekondu mahalleleri, hapishaneler, tımarhaneler, toplama kampları, hayvanat bahçeleri) ortak bir yanı vardır. Kentler büyüyüp…

3 sene ago

Yok Olacak Yerler

Dünyada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan pek çok yer var. Bunlardan on tanesini sayalım: Tanzanya’daki Afrika’nın en yüksek…

4 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 237|Çağdaş Dönem 12 Çevre

Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün bileşiminden oluşan Maker Hareketi de teknolojinin girişimcilerde yarattığı bir motivasyonu yansıtıyor. Bu kavram çerçevesinde, bir…

4 sene ago