Michel Foucault

Tarih Yazımı 2

Hikayeci, öğretici ve araştırmacı tarih yazıcılığı vardır, demeyeceğiz.   Michel Foucault’nun (1926-1984) ana tezi, tarihin bir yanılsama olduğuydu. Bilgi kategorilerinin…

3 ay ago

Postmodern Edebiyat 1

Postmodern bir dönüşün ilk tespitlerinin yapıldığı alanlar edebiyat ve mimari olduğu için önce bu alanlara odaklanacağız ve edebiyat ile başlayacağız.…

2 sene ago

Şiddet 65| İç Savaş ve Devrim Şiddeti 1

Her monarşi, hükümdarın ölümünde tehdit altında kalmış, hemen her taht intikali bir iç savaş tehdidi yaratmıştır. yüzyılın ikinci yarısından itibaren…

3 sene ago

Şiddet 62| Devlet Şiddeti 8

Psikiyatr ve filozof, önemli bir Nazi karşıtı düşünür olan Karl Jaspers’in (1883-1969) öğrencisi, arkadaşı ve izleyicisi Alman siyaset bilimci Hannah…

3 sene ago

Şiddet 61| Devlet Şiddeti 7 Hubris Sendromu

İktidarın yarattığı bozulmaya Hubris Sendromu adı verilir. Uzun süre iktidarda kalmanın bu insanların çoğunun eleştiriyi kabul etme ya da kendi…

3 sene ago