mimarlık

Çağdaş Sanata Varış 305|Şehir Planlaması ve Akıllı Şehirler

Permakültür kavramı günümüzde gıda üretimi, arazi kullanımı ve topluluk inşa etmede sürdürülebilir ve etik bir tasarım usulü kullanmak olarak tanımlanabilir.…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 300|Çağdaş Mimarlık 4

Ön cephesi camdan yapılan binalar normal olarak çok büyük miktarda enerji tüketirler, çünkü sera gibi ısıyı içlerinde topladıklarından ısınırlar ve…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 298|Çağdaş Mimarlık 2

Çağdaş Dönem’de yenilikçi tasarım ofisleri mühendislik, mimarlık ve endüstriyel tasarımı bir arada düşünüyorlar. Mimari buluşların yapıcısının, mimarlardan ziyade endüstri girişimcileri…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 297|Çağdaş Mimarlık 1

“Batı’da en yüksek binanın hangisi olduğuna bakarak bir topluma karakterini neyin verdiğini söylemek mümkündür. Bir Ortaçağ kentinde en yüksek bina…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 280|Çağdaş Kavramsal Sanat 11 Ai Weiwei

AI WEIWEI (1957-) 2011 yılında Time dergisinin her yıl yayımladığı dünyanın 100 etkileyici insanı listesine giren, Art Review dergisinin En…

4 sene ago