Nilgün Cerrahoğlu

Batı’da Doğu, İslam ve Türk Algısı 12 Miguel de Cervantes Saavedra 3

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 3 1547-1616     Don Quijote, kendini kahramanlık açısından Trabzon’un son imparatoru tarafından onurlandırılmış olarak hayal…

10 ay ago

Faşizm/Diktatörlük 10 Diktatör Romanı 2

Gabriel Garcia Marquez’in (1927-2014) Başkan Babamızın Sonbaharı adlı romanı da ünlü bir diktatör romanıdır. Can çekişen, ama bir türlü ölemeyen,…

2 sene ago

Milliyetçilik 13

Yüksek doğum oranları her zaman sosyolojik bir olgu değildir. Bilinçli bir yayılma stratejisi de olabilir. Eritre’nin 1992 yılında Etiyopya’dan bağımsızlığını…

3 sene ago

Popülizm 7

Dünyada otoriter popülist sağ ve sol akımlar güçleniyor, sandıklardan popülist liderler çıkıyor. Liberal demokrasilerin popüler tehdit altında olduğu düşünülüyor. Durum,…

3 sene ago

Çağdaş Sanata Varış 226| Çağdaş Dönem 3 Berlin Duvarı’nın Yıkılması 2

Küreselleşme de Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte başlatılır. 1990’larda başlayan kapitalist rekabet dalgasına küreselleşme adı verildi. Bu dalgadan sonuna kadar yararlanan…

5 sene ago